our hotline: 22 322 85 00 (mon-fri 8:00-18:00)
  • Home
  • /
  • New user registration

Registration benefits?

Registration benefits?

gain access to special rates which are not publicly available

gain access to additional promotions and discouts

quicker booking proccess

all your bookings in one place

access to invoices


To register new user you shall :

Step 1 complete registration form

Step 2 click activation link which we send to your email

Step 3 browse and book your stay as logged in user


Looking forward for a successful cooperation


Agnieszka Borowska
Sales Manager
Tel 22 322 85 58

New user registration form

Your email is also the login to system
W nawiązaniu do art. 13 ust. 1 i ust. 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-138 Warszawa, ul. Ptasia 2.
Zawarte w formularzu dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w zakresie niezbędnym do podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem lub do wykonania umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w zakresie usług turystycznych świadczonych przez Administratora.
Więcej informacji: polityka prywatnosci

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-138 Warszawa, ul. Ptasia 2., moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu.